วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เปิดหลักฐานเด็ด คดีธรรมกายยุติแล้ว !!!

คดีธรรมกายยุติแล้ว  ข่าวสั้น ทันโลก
ไทยรัฐ : วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.2559


      กรณีที่ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ระบุว่า ดีเอสไอได้ตรวจสอบพระลิขิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกี่ยวกับกรณีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์  ธมฺมชโย) ซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตามที่มีการร้องเรียนแล้วยืนยันว่า พระลิขิตมีผลตามกฏหมาย พร้อมทั้งได้ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และมหาเถรสมาคม (มส.) สอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีการร้องเรียนให้เจ้าอาวาาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติปาราชิกจากคดียักยอกเงินและที่ดิน ตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชนั้น 

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายชยพล พงษ์สีดา รองผอ.พศ. กล่าวว่า เรื่องนิคหกรรม (การลงโทษภิกษุตามพระธรรมวินัย) เกี่ยวกับ


กรณีดังกล่าวได้จบไปนานแล้ว 
เรื่องต่างๆ ได้ยุติลงตั้งแต่
กระบวนการชั้นต้นในระดับจังหวัด 


คือ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้นได้พิจารณานิคหกรรมระดับจังหวัด ก็มีคำสั่งและเหตุผลว่า

"ไม่รับคำร้อง เรื่องนี้ก็ยุติลง
รวมทั้งผู้ร้องไม่อุทธรณ์ 
จึงถือว่าเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้ว"
.......................................

“ภิกษุใดรู้อยู่  
รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้ว
ตามธรรมเพื่อพิจารณาใหม่  
ต้องอาบัติปาจิตตีย์”  

---------------------------------
อ่านเพิ่มเติม
กรณีธรรมกาย : กรณีข้อกล่าวหาหลวงพ่อธัมมชโย เป็นที่สิ้นสุดแล้ว รื้อฟื้นไม่ได้

Related Posts

เปิดหลักฐานเด็ด คดีธรรมกายยุติแล้ว !!!
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.