วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จับประเด็น !!! คำต่อคำ ช๊อตต่อช๊อต แถลงการณ์ ท่าทีประธานสหกรณ์ต่อวัดพระธรรมกาย


_________________________________________________________________________________


คำถาม สมาชิกกลุ่มหนึ่งต้องการช่วยให้สหกรณ์ฟื้น 
แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับไปเชื่อคนที่ต้องการช่วยให้สหกรณ์ล้ม 
ดีเอสไอควรจะเชื่อใคร? 
เชื่อคนที่ช่วยให้ล้ม หรือเชื่อคนที่ช่วยให้ฟื้น?

หากคุณพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณจะได้คำตอบที่ถูกต้อง ว่าควรจะเชื่อใคร? เพราะความจริงก็คือความจริง

หมายเหตุ
  • นายเผด็จ มุ่งธัญญา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
  • นายประกิต พิลังกาสา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารแผนฟื้นฟู ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางคดีที่ ฟ.20/2557 เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น
  • นายธรรมนูญ อัตโชติ เป็นแค่สมาชิกสหกรณ์คนหนึ่งในจำนวนกว่า 53,000 คน
  • นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายมโน เลาหวาณิช เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น

Related Posts

จับประเด็น !!! คำต่อคำ ช๊อตต่อช๊อต แถลงการณ์ ท่าทีประธานสหกรณ์ต่อวัดพระธรรมกาย
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 ความคิดเห็น:

Tulis ความคิดเห็น
avatar
17 พฤษภาคม 2559 06:41

ความจริงชัดมากที่มีคนต้องการล้มพระพุทธศาสนาในไทย

Reply