วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

10 คำถามคาใจชาวพุทธ ถึงสนช. หลังมติแก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์ผ่าน 3 วาระรวด      รวบรวมคำถามคาใจชาวพุทธ 
ถึง สนช. หลังแก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์ผ่านแล้ว
        1. ถ้าอยู่ ๆ ก็มีคนต่างประเทศ มาแต่งตั้งนายกคนใหม่ให้เมืองไทย โดยคนไทยไม่รู้เรื่องราวอะไรมาก่อน ไม่มีส่วนร่วมการคัดเลือกบุคคลผู้เป็นตัวแทนของคนไทยไปเป็นนายกฯเลย คุณจะยอมไหม ? 
        2. การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ก็ยังต้องมีการเลือกบุคคลขึ้นเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย (ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย) มาเป็นนายกฯ แล้ว ประมุขสงฆ์ของชาวพุทธ ก็ควรเป็นการปฏิบัติที่เหมือนกัน หรือจะไม่ให้ชาวพุทธโดยคณะสงฆ์มีส่วนร่วมที่เลือกผู้ที่เป็นผู้แทนไปเป็นประมุขบ้างเลยหรือ ?
        3. อยู่ ๆ ถ้าในหมู่บ้านของคุณ ไม่รู้ใครมาจากไหน ? มาแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านให้คุณเลย โดยไม่ให้สิทธิการเลือกผู้แทนของคนในหมู่บ้านไปเป็นผู้แทนของเขาเลย เป็นคุณ คุณจะยอมรับได้ไหม ?
            แม้ในระบบการปกครองสงฆ์ ตามพระธรรมวินัย ก็มีการเคารพกันตามภันเตอยู่แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ เลย แต่ถ้าไม่ตามภันเต สิมีปัญหาแน่ ชาวโลกอาจไม่รู้ แต่พระจะรู้เรื่องของพระมากกว่า เทียบง่าย ๆ แม้กระทั่งพี่น้องในครอบครัว ยังต้องเคารพตามพี่ตามน้องเลย ครอบครัวจึงจะเป็นสุขได้
         4. ที่สำคัญ ทำไมต้องมารีบเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ.คณะสงฆ์ในช่วงนี้ ไม่มีเหตุจำเป็นสิ่งใดเลยสักนิดใช่หรือไม่ ? 
         5. และเรื่องราวที่มส.เคยเสนอนามพระราชาคณะไปแล้วล่ะ ตอนนี้ไปตกค้างอยู่ที่ใดหรือ ? 
         6. สนช. เป็นผู้ดูแลกฎหมายของฆราวาสมิใช่หรือ ส่วนพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เป็นกฎหมายของสงฆ์ใช่หรือไม่ ? แล้วทำไม ฆราวาส มาแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ได้ด้วยหรือ ? 
         7. การกระทำของฝ่ายอาณาจักรเช่นนี้ เรียกว่าก้าวก่ายงานของฝ่ายศาสนจักร หรือที่เรียกว่าละเมิดสิทธิของชาวพุทธ ใช่หรือไม่ ?
         8. ตลอดกว่า 2500 ปีที่ผ่านมา พระพุทธศาสนาเป็นฝ่ายศาสนจักร เป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ปรึกษาของพระราชามหากษัตริย์ มหาเศรษฐี ตลอดมา แต่การแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์ครั้งนี้ เป็นการกระทำเฉพาะของฆราวาสแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งคณะสงฆ์ไม่มีส่วนร่วมและไม่ทราบมาก่อนเลย ใช่หรือไม่ ?

          9. การจะแก้ไขพระราชบัญญัติซึ่งเป็นพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 จะเหมาะสมหรือไม่ ? 
         ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระองค์ก็ทรงมีพระดำรัสให้รัฐบาลยึดนโยบายการปฏิบัติให้ราษฎรมีความสุขที่สุด ลดการขัดแย้ง และเคยปฏิบัติกันมาอย่างไร ก็ให้ถือปฏิบัติเหมือนครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังอยู่กับพสกนิกรตลอดไป...มิใช่หรือ ?? 
          10. ทั่วโลกต่างทราบดีว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่มีชาวพุทธมากที่สุด แต่ถ้าแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์แบบนี้ ท่านคิดว่าชาวพุทธจะรู้สึกอย่างไร ? การกระทำหรือการตัดสินใจของฝ่ายอาณาจักร จะละเมิดสิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนาของสงฆ์ไทยและชาวพุทธหรือไม่ ????

ขอขอบคุณ
http://www.winnews.tv/news/11758
เพจน้องแสนดี 
https://goo.gl/oTdRUu

Related Posts

10 คำถามคาใจชาวพุทธ ถึงสนช. หลังมติแก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์ผ่าน 3 วาระรวด
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.