วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ด่วน !!! จดหมายจากสมัชชาสงฆ์เถรวาทโลก เรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อหลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย

          จดหมายจากสมัชชาสงฆ์เถรวาทโลก ถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ยุติการใช้กำลัง และความรุนแรงต่อพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และวัดพระธรรมกาย---------------
แปลจากจดหมาย
---------------

10 ธันวาคม 2559
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตามที่ท่านคงได้ทราบดีอยู่แล้วว่า กรณีของวัดพระธรรมกายเป็นซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทยในเวลานี้กำลังเป็นศูนย์กลางของความสนใจในหมู่ชนทั้งหลายทั่วไป โดยมีพระเทพญาณมหามุนีเจ้าอาวาสของวัดกำลังถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงจากกรมสอบสวนคดีพิเศษและกำลังตำรวจ ในคดีเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นจริงหรือไม่ อันเป็นคดีที่พวกเราทั้งหลายในองค์กรพุทธโลกมีความเชื่อว่าเป็นการกล่าวหาอย่างไม่มีมูลความจริง

กรมสอบสวนคดีพิเศษและกองกำลังตำรวจได้ทำการอันไม่ยุติธรรมต่อพระเทพญาณมหามุนีมาโดยตลอด ความอยุติธรรมนี้ได้รวมไปถึงการออกหมายค้นวัดพระธรรมกายด้วย อีกทั้งยังมีข่าวว่ามีการเตรียมกองกำลังติดอาวุธเพื่อจะเข้ายึดพื้นที่วัดพระธรรมกายในขณะที่สาธุชนนับหมื่นคนกำลังสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและทำสมาธิกันอยู่ การใช้กำลังเกินกว่าเหตุนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควร เนื่องจากวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีการส่งเสริมสันติภาพมาโดยตลอด การใช้กำลังเกินกว่าเหตุ และการกระทำที่ไม่ยุติธรรมนี้รังแต่จะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่จะฝังรากลึกลงไปในสังคมไทย ทางเราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าความอยุติธรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสรา การใช้กำลังเกินกว่าเหตุในวัดเช่นนี้จะทำให้องค์การพุทธและองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งหลายซึ่งดำรงอยู่ได้เพราะได้รับการช่วยเหลืออุดหนุนเสียขวัญกำลังใจและไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่มีอำนาจในประเทศไทย ยังได้มีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ DMC หยุดการแพร่สัญญาณอีกด้วย คำสั่งนี้เป็นการอ้างถึงความผิดอย่างไม่มีความจริงว่าเนื้อหาในรายการของสถานีโทรทัศน์​ DMC นำไปสู่ความขัดแย้งภายในสังคมไทย ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ DMC มีการนำเสนอเนื้อหาโดยปราศจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมาโดยตลอดและได้สร้างความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แก่ผู้ปฏิบัติศาสนานี้โดยมีการนำเสนอรายการทางพระพุทธศาสนาและรายการส่งเสริมจริยธรรมให้กับผู้คนทั่วโลกทุกเพศทุกวัย ดังนั้นการกระทำของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการสั่งปิดสถานีโทรทัศน์ DMC ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน

ในนามขององค์กรพุทธเถรวาทโลก เราใคร่ขอให้ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้พิจารณาและดูแลคดีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและวัดพระธรรมกายให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมและสันติ เพื่อการดำรงรักษาชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยและศาสนาพุทธ เราเชื่อว่าท่านมีความเข้าใจว่าดีว่าคดีนี้หากไม่ได้รับการดูแลด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมตรงไปตรงมาก็จะมีผลต่อการทำลายพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติสืบไป

พระมูกูนูเวล่า อนุรุทธะเถโร
ประธานสมัชชาสงฆ์เถรวาทโลก

https://www.facebook.com/sidwat072/posts/1359519340754328:0

Related Posts

ด่วน !!! จดหมายจากสมัชชาสงฆ์เถรวาทโลก เรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อหลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.