วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย :158 คดีประวัติศาสตร์ ที่โลกต้องจารึกไว้
158 คดีประวัติศาสตร์ วัดพระธรรมกาย ที่โลกต้องจารึกไว้

         วัดพระธรรมกายถูกดำเนินคดีแล้ว จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มี 158 คดี แบ่งเป็นดังนี้

1. คดี ความผิดฐานบุกรุก จำนวน 10 คดี
2. ความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่ง 20 คดี
3. ความผิดกีดขวางการจราจร จำนวน 3 คดี
4.  ทำให้เสียทรัพย์ 2 คดี
5.  หมิ่นประมาท 1 คดี
6.  ผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การก่อสร้างอาคารและกำแพง  โดยไม่ได้รับอนุญาต 109 คดี
7.  ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ประเภทเสาวิทยุ ทาวเวอร์ 2 คดี
8.  ผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล 1 คดี
9.  บุกรุกที่สาธารณะ ด้วยการเดินสายไฟฟ้าข้ามถนนและคลอง คดี
10. นำแผ่นสแลนสีเขียวแผงเหล็ก ปิดกั้นถนนสาธารณะ 2 คดี
11. และขุดทำลายถนน ทางเชื่อมเลียบคลองแอน 1 คดีรวมทั้งหมด 158 คดี !!!!!
Related Posts

กรณีธรรมกาย :158 คดีประวัติศาสตร์ ที่โลกต้องจารึกไว้
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.