วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตอนที่ 2

20 ปีของการสร้างวัดคือ 20 ปีของการสร้างคน


ศาลาจาตุมหาราชิกา : ออกแบบให้ไม่มีเสาตรงกลาง
รองรับสาธุชนมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจำนวน 500 คน
ศาลาจาตุมหาราชิกา

       เมื่อสาธุชนเลื่อมใสศรัทธานพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย จึงมีการชวนกันปากต่อปาก สาธุชนก็หลั่งไหลมาปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น จากร้อยเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสน จน "สภาธรรมกายสากลหลังคาจาก" ไม่เพียงพอรับสาธุชนได้ ต้องใช้เต้นท์ขนาดใหญ่ เพื่อเสริม เพิ่มพื้นที่รองรับสาธุชนที่มามากขึ้น
      มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อทั้งสองให้ความสำคัญกับการสร้างวัด
คือการสั่งสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อมุ่งพัฒนาจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ในเมื่อหลวงพ่อได้บวชอุทิศแก่พระศาสนาแล้ว ก็มีความตั้งใจจะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมปลูกฝั่งคุณธรรม
ลงในจิตใจของเหล่าสาธุชน ไม่เลือกเพศ วัย เชื้อชาติ เพื่อให้ทุกคนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ดังนั้นจึงได้เปิดโครงการสำคัญต่างๆ ขึ้น อาทิเช่น

1. โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน3. โครงการอบรมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ต่างๆ
4. โครงการสอนพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรในวัด เพื่อให้มีความรู้ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป (ปัจจุบันนี้ มีพระภิกษุ สามเณร 3,000 กว่ารูป ได้เปรียญธรรมประโยค 9 (ปธ. 9) ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง 35 รูป วัดพระธรรมกายมีพระภิกษุ ปธ. 9 มากเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย 


ศาสนกิจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้ง 2


       พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ทรงน้ำแสดงมุฑิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ จังหวัดกาญจนบุรี

     พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว  ไปกราบมุฑิตาสักการะแด่พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

  

      สมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้เมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีปิดการอยู่ธุดงค์การอยู่ธุดงค์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ณ สภาหลังคาจาก


        พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดราช โอรสาราม (ที่ปรึกษาวัดพระธรรมกาย) ได้มาเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทพระภิกษุ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

Cr. Ora แสงตะวัน

Related Posts

กรณีธรรมกาย : กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตอนที่ 2
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

14 ความคิดเห็น

Tulis ความคิดเห็น
avatar
25 มิถุนายน 2559 01:45

อนุโมทนากับทุกๆท่านที่บุกเบิกสถานที่อันสงบร่มรื่นไว้เป็นที่พักทางใจ ก่อนกลับสู่สุคติ

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 06:20

สถานที่นี้คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พัฒนาจิตใจผู้คนให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีศีลธรรม เรารักวัดพระธรรมกายค่ะ

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 06:22

สถานที่นี้คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พัฒนาจิตใจผู้คนให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีศีลธรรม เรารักวัดพระธรรมกายค่ะ

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 06:23

สถานที่นี้คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พัฒนาจิตใจผู้คนให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีศีลธรรม เรารักวัดพระธรรมกายค่ะ

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 08:06

ภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมสร้างบุญบารมี ในบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ นับเป็นเวลาถึง ๔๑ ปี และตลอดไปตราบวันสุดท้ายแห่งชีวิต

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 08:39

กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกายณวันนี้ ต้องต่อสู้และฟันหว่าต่อความยากลำบากทุกอย่างไม่ได้มีงบประมาณจากทางการมาช่วยเลย แต่แล้วเจาจะมาปล้นเอาดื้อๆ

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 08:39

กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกายณวันนี้ ต้องต่อสู้และฟันหว่าต่อความยากลำบากทุกอย่างไม่ได้มีงบประมาณจากทางการมาช่วยเลย แต่แล้วเจาจะมาปล้นเอาดื้อๆ

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 09:27

สาธุมีหลายภาพเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 09:27

สาธุมีหลายภาพเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2559 20:16

เป้าหมายสร้างวัดพัฒนาตนเอง สร้างบารมี เป็นต้นแบบให้สังคม ดำรงค์คุณธรรม สืบทอดพระศาสนา

Reply
avatar
26 มิถุนายน 2559 04:44

กราบอนุโมทนาบุญแด่หลวงพ่อทั้งสองของลูกๆด้วยเจ้าค่ะ ที่บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นบุญสถานอันศักดิ์ สร้างพระแท้ สร้างคนดีคืนให้สังคม ค่ะ

Reply
avatar
26 มิถุนายน 2559 10:21

บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ก่อนได้มาแล้วล่ะค่ะ

Reply
avatar
19 กรกฎาคม 2559 22:35

วัดพระธรรมกาย สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างวัดให้วัดที่สะอาด มีระเบียบ สร้างคนดีให้กับสังคมมานับล้านคน โดยไม่ได้ใช้เงินรัฐแม้แต่บาทเดียว

Reply
avatar
26 กรกฎาคม 2559 14:47

พระพุทธศาสนารุ่งเรือง ถึง พศ5000

Reply