วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตอนที่ 5

เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก

ตลอดระยะเวลา 46 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ดำริให้มีโครงการต่างๆ กว่า 100 โครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำขึ้นทั้งหมดนั้นไม่มีเจตนาอื่นใด เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก มุ่งสอนสมาธิให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรม เพื่อให้ทุกคนพบกับคำว่า

"สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน"

      เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเผยแผ่พระศาสนาเชิกรุก ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายทอดมาจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี มีภาพกิจกรรมประกอบมากมายทุกโครงการ ขอยกตัวอย่างบางโครงการดังนี้


1 . เด็กดี v-star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก เริ่ม พ.ศ 2551 ภายในงานจัดนิทรรศการพุทธประวัติ, ความจริงหลังความตาย,นรก-สวรรค์ , ทดสอบความรู้ทางพุทธศาสนา,สอนความดีสากล 5 ประการ (สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ) ทั้งหมดจัด 10 ครั้ง มีนักเรียนร่วมโครงการ 5,000,000 คน สำนักข่าว CNN ได้นำโครงการเด็กดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ออกอากาศ 7 ครั้ง ใช้ชื่องานว่า "วันมหัสจรรย์ รวมพลคนเปลี่ยนโลก V-star Change The World"

2. โครงการอุปสมบทหมู่ 1   แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย พ.ศ.2553-2556 ทั้งภาคฤดูร้อนและภาคเข้าพรรษา รวมทั้งหมด 1,000,000 รูป   

   จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน      
ไม่อาวรเมื่อจรจากมา
 เพิ่มชีวีให้มีคุณค่า 
แสวงหาแต่หนทางพระนิพพาน

"พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน   เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว"


3. โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว   พลังสตรีผู้กอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 1,000,000 คน ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลกกว่า 90 ศูนย์4. โครงการช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตราย
บางวัดประกาศ งดออกบิณฑบาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดจึงเกิดขึ้น ตามดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ให้ความช่วยเหลือทั้งปัจจัย ไทยธรรม เครื่องอุปโภคทุกๆ เดือนไม่เคยขาด เป็นเวลา 12 ปี รวม100 กว่าครั้ง รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท
      และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งแรก 12 มกราคม พ.ศ. 2551 จัดต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน 64 ครั้ง รวมแล้วกว่า 30,000 เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท


5. โครงการถวายสังฆทานแด่วัดทั่วประเทศ 30,000 วัด  จัดต่อเนื่องทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี  รวมแล้ว 11   ปี6. โครงการตักบาตรพระแสนรูปที่วัดพระธรรมกาย  ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของโลก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

7.โครงการบรรพชาสามเณร 1,000,000 รูป  ทุกหมู่บ้านทั่วไทยพ.ศ. 2559หยุด..คือ มรรค ผล
หยุด..เป็นตัวสำเร็จ

8.โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าาวหน้า"
   เกิดขึ้นครั้งแรกปี 2525 ด้วยเร่งเห็นคุณค่าของธรรมะ "มงคลชีวิต 38 ประการ" ว่าเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย และมีคุณค่ายิ่งหากนำไปปฏิบัติ ธรรมะดังกล่าว มิใช่มีประโยชน์เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าต่อนักเรียน โรงเรียนขั้นพื้นฐานอีกด้วย
     การสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด จนเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และได้บรรจุเป็นหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมสันติภาพ ของ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) จัดทุกปีจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 35 ครั้ง ผู้ตอบปัญหาชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในวันมาฆบูชาของทุกปี
        ตลอดระเวลา 40 กว่าปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิกรุก ไปสู่ทวีปต่างๆ ทั่วโลก ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยคือสถานีโทรทัศน์ DMC   สื่อสีขาว ที่ถ่ายทอดธรรมะ และเรื่องราวที่ดี มีประโยชน์ ให้กับทุกคนได้รับชมตลอด 24 ชั่วโมงเป็นรายการโทรทัศน์ธรรมะผ่านดาวเทียม 7 ดวงคลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งพิธีสอนนั่งสมาธิโดยแปลเป็นภาษาต่างๆ เช่นอังกฤษ ฝรั่งเศษ เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ สมาธิเป็นวิธีการสร้างความสุขสากล และเป็นวิธีนำไปสู่สันติภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

Cr. Ora แสงตะวัน

Related Posts

กรณีธรรมกาย : กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตอนที่ 5
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.