วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตอนที่ 6

 "22  เมษา ร่วมกตัญญูหลวงพ่อ ตักบาตรพระแสนกว่า หล่อรูปเหมือนคุณยาย"

      วันที่ 22 เมษายน นอกจากเป็นวันที่นานาชาติพร้อมใจกันถือว่าเป็นวันคุ้มครองโลกแล้ว วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ปีนี้ ยังเป็นวาระฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี ของพระเดชพระคุณพระเทพญานมหามีนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ดังนั้นกัลยาณมิตรและศิษยานุศิษย์ทั่วโลก จึงร่วมกันทำสมาธิภาวนา แผ่ความสงบสุข ไปยังมวลมนุษยชาติทั้งหลาย และจัดให้มีพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เพื่อให้มนุษย์และเทวดากราบไหว้ และเพื่อความเป็นสิริมงคล สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด"

ทั่วโลกประกาศเกียรติคุณ

การฉลองอายุวัฒนมงคล 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ปีนี้ มีคณะสงฆ์ ผู้แทนรัฐบาล องค์กร สถาบัน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก พร้อมใจกันยกย่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สร้างคุณูปการแก่ชาวโลก โดยการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 97 รางวัล จาก 40 ประเทศ
   รูปหล่อทองคำคุณยายจะนำไปประดิษฐานที่อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง


Cr. Ora แสงตะวัน

Related Posts

กรณีธรรมกาย : กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตอนที่ 6
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 ความคิดเห็น:

Tulis ความคิดเห็น
avatar
22 กรกฎาคม 2559 08:54

สาธุ กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ ปลื้มๆๆๆ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ความดีทำดีก็ต้องได้ดีค่ะ ชนะโดยธรรม

Reply