วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

12 ม.ค. 60 ครบรอบ 38 ปี วัดพระธรรมกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

  ครบรอบ 38 ปี 
 วัดพระธรรมกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีระกา


"วัดพระธรรมกาย" 
ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522
ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเมีย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 15
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
 Cr. เพจโก๋หลังวัด
---------------------------------------
    มูลนิธิธรรมกาย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓ เดิมใช้ชื่อว่า มูลนิธิธรรมประสิทธิ์ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓ เมื่อสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จได้ขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิพระธรรมกาย” เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเพื่อไม่ให้สับสนกับชื่อวัด จึงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจาก "มูลนิธิพระธรรมกาย" เป็น “มูลนิธิธรรมกาย” โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ศธ ๑๓๐๔/๖๐๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘

อ้างอิง
วัดพระธรรมกาย จากวันวารถึงวันนี้

ประวัติความเป็น
https://goo.gl/iw3RfJ

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
https://goo.gl/Vu0rJ9

Related Posts

12 ม.ค. 60 ครบรอบ 38 ปี วัดพระธรรมกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

11 ความคิดเห็น

Tulis ความคิดเห็น
avatar
11 มกราคม 2560 04:21

ทุกอย่างวัดพระธรรมกายก็ทำถูกต้องมาตลอดนะ
ถ้ามองด้วยใจที่เป็นธรรม
คิดว่าวัดพระธรรมกาย คงพอจะมีที่ยืนในสังคมบ้าง
อย่าทำร้ายกันจนเกินไป
อันตราย จะเป็นอันตราย แก่ผู้ทำอันตราย แก่ผู้ไม่เป็นอันตราย

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 04:53

วัดพระธรรมกายคือวัดในพระพุทธศาสนา
ทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรม
หยุดทำร้ายทำลายว่าร้ายหันมาช่วยกันส่งเสริมให้พุทธเข็มแข็งให้ศีลธรรมมั่นคง ให้พุทธยั่งยืนถึงห้าพันปีหรือเกินกว่านั้น มาเถิดมาดูมาพิสูจน์ให้เห็นกับตามาสสัมภัสด้วยใจแล้วจะรู้ว่าวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไร

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 04:54

วัดพระธรรมกายคือวัดในพระพุทธศาสนา
ทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรม
หยุดทำร้ายทำลายว่าร้ายหันมาช่วยกันส่งเสริมให้พุทธเข็มแข็งให้ศีลธรรมมั่นคง ให้พุทธยั่งยืนถึงห้าพันปีหรือเกินกว่านั้น มาเถิดมาดูมาพิสูจน์ให้เห็นกับตามาสสัมภัสด้วยใจแล้วจะรู้ว่าวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไร

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 04:56

วัดพระธรรมกาย ไม่เคยทำผิดกฏหมาย แม้มีการใส่ร้ายใส่ความมาหลายครั้ง

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 05:11

วัดพระธรรมกายมีเป้าหมายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีสีอื่นนอกจากสีขาวๆ

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 05:20

ขอบคุณที่ได้มาพบ #วัดพระธรรมกาย ขอบคุณที่มีวัดนี้อยู่ในโลกค่ะ

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 06:21

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดพุทธเถรวาท เช่นเดียวกับวัดทั่วไป ไม่ใช่นิกายใหม่อะไรที่ไหนเลยค่ะ

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 09:07

วัดพระธรรมกาย บุญสถานแห่งโลก

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 09:38

วัดพระธรรมกายโดยการนำของหลวงพ่อทั้งสอง ท่านทำทุกอย่าง ถูกต้องเสมอมา เพราะท่านสั่งตลอดมาว่าให้ทำทุกอย่างตามกฎหมายของสังคมที่เราไปอยู่ อย่าทำผิด จะมีปัญหาภายหลัง จะเห็นถึงคุณธรรมของท่าน ว่าท่านไม่ทำมั่วซั่วแน่นอนค่ะ ทุกอย่างถูกต้อง ดีงามเสมอมาค่ะ

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 17:59

เพราะมีวัดพระธรรมกาย มีหลวงพ่อ ทำให้มีพวกเรา ได้สร้างบารมีมีความสุขจนถึงทุกวันนี้เอย.

Reply
avatar
11 มกราคม 2560 19:41

ความดี คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก ส่วนความชั่ว คนชั่วทำง่าย คนดีทำยาก
ทำดีต่อไปกันครับ

Reply