วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

ทำคดีแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

การดำเนินคดีกับทางวัดพระธรรมกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ล่าสุดได้มีการเอาผิดแล้วรวมทั้งสิ้น 175 คดี      จากข่าวใหญ่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่เขียนว่า มีนายตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเปิดเผยถึง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 กว่า 5 กองร้อย และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และเจ้าหน้าที่ทหารสนธิกำลังขอคืนพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ว่า “วันนี้เป็นปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ทางสาธารณะที่อยู่ในบริเวณใกล้กับวัดพระธรรมกาย ตามที่เจ้าหน้าที่ธนารักษ์จังหวัดได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษ”
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ทนายคนสองยุค ได้อธิบาย
......................................
​เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
......................................

พิจารณาจากคำให้สัมภาษณ์
ของ นายตำรวจใหญ่ บอกว่า

“มาขอคืนพื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่ธนารักษ์จังหวัด
ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษ” 
   
แสดงว่า กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง เป็น “ผู้เสียหาย” เพราะเป็นร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจ ในคดีบุกรุกซึ่งเป็นคดีมีโทษทางอาญา


 *** แล้วกรมธนารักษ์มีหน้าที่ดูแลที่ราชพัสดุมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ยังไง ?  ในเมื่อทางที่ใช้กันทั่วๆ ไปน่าจะมีผู้ดูแลคือ กรมทางหลวง ในพื้นที่ทางหลวงหรือ กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ทางหลวงชนบท หรือ อบต. ในพื้นที่ถนนในความดูแลของ อบต.ไม่ใช่หรือ  ??

......................................
สงสัยว่าที่ราชพัสดุ คืออะไร ??
......................................

มาตรา 4 ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดเว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

           ​(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
           ​(2) อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้น ว่าที่ ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล และขององค์ การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ


สรุป กรมธนารักษ์มีอำนาจดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ “ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 4(2)


แล้วทำไมตำรวจจึงรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษจากกรมธนารักษ์ ตามที่นายตำรวจใหญ่ท่านนั้นให้สัมภาษณ์มาข้างต้น 

   >> การดำเนินการครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ??

   >> เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ?? 

Related Posts

ทำคดีแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.