วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำไมหลวงพ่อจึงไม่ฟ้องกลับไปเลยล่ะหากไม่ผิด???

#ทำไมหลวงพ่อจึงไม่ฟ้องกลับไปเลยล่ะหากไม่ผิด??? ...ท้องฟ้าเรามองว่ากว้างใหญ่ไพศาลแล้ว แต่ก็ยังแคบกว่าใจของนักสร้างบารมี... นักสร้างบารมีที่แท้จริง... ...จะไม่มีศัตรูในใจ มีแต่คำว่าอภัยเสมอ.... ..ทุกย่างก้าวของนักสร้างบารมี จะตักตวงเอาเพียงแค่บุญและกุศล.. ...ตลอดชีวิตของการสร้างบารมี คือการฝึกฝนตน.. ..เรียนรู้พัฒนาจิตใจให้สูงส่ง แม้จะมีวิกฤติการณ์ใดใดเข้ามา ..ไม่ว่าจะดีร้ายสักแค่ไหน นักสร้างบารมีย่อมแปลงวิกฤตินั้นให้เป็นโอกาสในการสั่งสมบารมีให้แก่กล้า ..โดยยึดถือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในการดำรงตน นักสร้างบารมีจะไม่ทำบาปทั้งปวง.... ..นักสร้างบารมีจะทำแต่ความดีให้ถึงพร้อม นักสร้างบารมีจะเพียรทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ..พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นยอดนักสร้างบารมี ..มีขันติคือความอดทนซึ่งเป็นตบะอย่างยิ่ง แม้จะมีใครมากล่าวว่าร้ายท่านมากมายร้ายแรงสักแค่ไหน .. หลวงพ่อท่านก็นิ่งสงบระงับ ..มีแต่แผ่เมตตาไปยังหมู่ชนเหล่านั้น มิเคยผูกโกรธ.. ..มิเคยกล่าวตอบ ไม่เคยทำร้ายผู้อื่น.. ..แม้แต่วาจาของท่านก็มิเคยได้ยินว่าท่านว่าร้ายใคร คำสอนอันเลิศยิ่ง6อย่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ...คือการไม่กล่าวร้าย ...การไม่ทำร้าย ...ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ ...เป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ...ที่นอนที่นั่งอันสงัด ...การประกอบความเพียรในอธิจิต 6สิ่งอย่างนี้... หลวงพ่อท่านมิเคยได้พร่องเลยแม้แต่น้อย ...ท่านล้วนสมบูรณ์ด้วยจรณะอันดีงาม แล้วจะกล่าวไปใย.... ถึงธรรมอันลามกที่คนอื่นประเคนถวายท่าน... ..ท่านสงบระงับแล้ว ไม่โกรธตอบ... ..เพราะใจท่านไม่เคยมีใครเป็นศัตรู ยืนยันด้วยมโนปณิธานอันสูงส่ง.. ..ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ห้ามห้วงแห่งทุกข์คือที่สุดแห่งธรรม.. พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์.. ..พึงประพฤติตามรอยของครูบาอาจารย์ ให้สมเป็นหมู่คณะที่จะช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ...ไปให้ถึงเป้าหมายดั่งมโนปณิธานที่ตั้งไว้ ... ...ถ้าเราเป็นนักสร้างบารมีที่แท้จริง จงอย่าเอาใครมาเป็นศัตรูไว้ในใจ ...หากเราทำไม่ได้แล้วจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ข้ามไปได้อย่างไร .... ..#เรารักวัดพระธรรมกาย Credit; Sompong Tongdeewieng 23 มีนาคม 2560

Related Posts

ทำไมหลวงพ่อจึงไม่ฟ้องกลับไปเลยล่ะหากไม่ผิด???
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.