วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด.....เร่งระงับ พรบ.เทวทัต อุบาทย์ทำลายพระพุทธศาสนา

ด่วนที่สุด.....เร่งระงับ พรบ.เทวทัต 
อุบาทย์ทำลายพระพุทธศาสนา

7 มีนาคม 2560

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้ายื่นหนังสือ รัองเรียนและคัดคัาน ร่างพรบ. สภาพุทธบริษัท    

จัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุสงฆ์ อื่น ๆ

เป็นร่าง พรบ.มหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา ....

ที่สำนักงานเลขาวุฒิสภา ฯลฯ

ถึงนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์โปรดระงับพรบทุกฉบับที่ขัดต่อพระธรรมวินัยและโบราณราชประเพณี ...

Cr. เส้นทางบุญ
@Pathofboon

Related Posts

ด่วนที่สุด.....เร่งระงับ พรบ.เทวทัต อุบาทย์ทำลายพระพุทธศาสนา
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.