วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ในอดีต คือวันที่ในหลวง ร.9 เสด็จออกทรงพระผนวช

วันนี้เมื่อ 60 ปีที่แล้ว ในหลวง รัชกาลที่ 9 
เสด็จออกทรงพระผนวช
สำนักราชเลขาธิการ เผยพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อ 22 ต.ค. 2499 หรือ 60 ปีที่แล้ว ...

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 59 เฟซบุ๊ก Information Division of OHM ซึ่งเป็นแฟนเพจทางการของสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง ได้เผยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อปี พ.ศ.2499 โดยมีข้อความทั้งหมดว่า

"วันนี้ในอดีต ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงพระผนวช

ทรงประกอบพระราชพิธีตามขัตติยราชประเพณี ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง

ในพระบรมราชจักรีวงศ์ มีพระมหากษัตริย์เพียง ๒ พระองค์เท่านั้น ที่ทรงพระผนวชเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้ว นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

Related Posts

วันนี้ในอดีต คือวันที่ในหลวง ร.9 เสด็จออกทรงพระผนวช
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

37 ความคิดเห็น

Tulis ความคิดเห็น
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:00

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ องค์เอกอัครศาสนูปถัมป์ภก

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:07

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:07

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:19

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นเอกอัครศาสนููปถัมภก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ "พุทธมามกะ " กราบแทบฝ่าพระบาทส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า นางกัญรส เสือสี และครอบครัว

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:20

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นเอกอัครศาสนููปถัมภก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ "พุทธมามกะ " กราบแทบฝ่าพระบาทส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า นางกัญรส เสือสี และครอบครัว

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:20

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นเอกอัครศาสนููปถัมภก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ "พุทธมามกะ " กราบแทบฝ่าพระบาทส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า นางกัญรส เสือสี และครอบครัว

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:22

เสด็จสู่สวรรคาลัย พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:22

เสด็จสู่สวรรคาลัย พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:28

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:31

เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:46

พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภก
ยอยกพระพุทธศาสนา

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:56 ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:56

พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:57

พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 05:59

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ องค์เอกอัครศาสนูปถัมป์

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 06:01

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 06:12

น้อมเกล้าฯถวายอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 06:12

น้อมเกล้าฯถวายอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 06:29

ขอให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองดังพระปณิธาน

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 06:47

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจ
ไทยชั่วกาล ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ พระพุทธศาสนาจึงฟูเฟื่องรุ่งเรืองในประเทศไทย ด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อมขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้านางสาวภัทริน
สรวารี

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 06:48

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจ
ไทยชั่วกาล ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ พระพุทธศาสนาจึงฟูเฟื่องรุ่งเรืองในประเทศไทย ด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อมขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้านางสาวภัทริน
สรวารี

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 07:33

เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 07:34

เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตราบนิจนิรันดร์

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 07:34

เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตราบนิจนิรันดร์

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 08:40

พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนเสมอค่ะ สาธุๆค่ะ

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 10:41

องค์เอกอัครศาสนูปถัมป์ภก
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 10:41

องค์เอกอัครศาสนูปถัมป์ภก
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 13:04

เสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตในใจตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระม่อมมีความปิติยินดีในพระมหากรุณาเป็นล้นพ้น

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 15:27

สาธุ อนุโมทนาบุญกับท่านที่ท่านยังทรงผนวชในพระพุทธศาสนา ท่านเป็นพุทธมามกะโดยแท้

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2559 17:56

พระองค์ท่านสถิตในใจประชาชนตลลอดไป ขอพระองค์ทรงสำราญในทิพยวิมานตลอดไป

Reply
avatar
23 ตุลาคม 2559 03:05

สาธุ รัฐบาลควรดูตัวอย่างแล้วปฏิบัติตามพระองค์นะคะ โดยเฉพาะเรื่องประกาศแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเสียทีคะ

Reply
avatar
23 ตุลาคม 2559 17:23

ภาพประวัติศาสตร์ในหลวงของประชาชน

Reply