วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

"คนไทยต้องปลูกข้าว" พระราชดำรัสพระบาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           "..ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชากรคนไทยไม่ยอม คนไทยต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทย จะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราต้องปลูก......" 

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกภูแล จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2536 
            พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ว่าจะทรงให้ไว้เมื่อ 23 ปีที่ผ่านมา 

            ที่ ณ เวลานั้นพสกนิกรชาวไทยหาได้ล่วงรู้เลยไม่ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะความผันผวนของสถานการณ์ข้าวคนไทยต้องซื้อข้าวถูกอย่างในภาวะปัจจุบัน

             หรือแม้กระทั่งบางแห่งขาดแคลนข้าว ภาพของเกษตรกรต่างเข้าคิวยื้อแย่งเมล็ดพันธุ์ภาพของทุ่งนาผืนกว้างที่หาได้ว่างเว้นจากรวงข้าวไม่ 

             ...หากเพราะชาวนาไทยต้องเร่งปลูกข้าวประกอบกับวิกฤติอาหารทั่วโลก..... 


Related Posts

"คนไทยต้องปลูกข้าว" พระราชดำรัสพระบาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.