วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งานทอดกฐิน...ทำไมต้องมีธงจระเข้..?

ธงจระเข้ ..สัญลักษณ์ของการทอดกฐิน            ระยะนี้ พี่น้อง หลายๆ ท่านคงได้ร่วมทอดกฐิน หรืออนุโมทนาบุญกฐินกันทั่วหน้า  ในการทอดกฐินแทบทุกวัด โดยเฉพาะที่เป็นวัดราษฎร์   เครื่องกฐินและบริวารกฐิน มีมากมายหลากหลายแต่ที่เห็นจะขาดไม่ได้ คงจะเป็นธงจระเข้-นางมัจฉาโดยธรรมเนียมแล้วถ้าวัดไหนขึ้นธงจระเข้ไว้ที่หน้าวัด ก็เป็นที่รู้กันว่า วัดนั้นได้มีการทอดกฐินแล้ว 


           สำหรับประวัติความเป็นมาของธงจระเข้ ก็มีตำนานความเป็นมาที่หลายๆ ท่าน คงพอจะทราบกันดี ซึ่งก็แฝงไปด้วยแง่คิด คำสอนทางธรรมะ อย่างดีทีเดียว

           ที่มาประการแรก เป็นเรื่องของการอาศัยดวงดาวในการเดินทางไปทอดกฐิน  นั้นก็คือว่าในการเคลื่อนขบวนทัพ ในตอนจวนสว่าง ต้องอาศัยดาวจระเข้ ซึ่งขึ้นในช่วงนั้นพอดี 

           การทอดกฐินสมัยโบราณ เป็นงานใหญ่ มีภาระต้องจัดทำมาก บางที่ต้องไปทอด ณ วัดซึ่งอยู่ไกลบ้าน ก็ต้อง อาศัยดูทิศทาง จากดาวจระเข้ ซึ่งพอขึ้นก็เริ่มเคลื่อนขบวนกฐิน จะได้ไปสว่างที่วัดพอดี  


          ส่วน อีกตำนานหนึ่งนั้น มีนิทานโบราณว่า เศรษฐีผู้หนึ่งเป็นคนขี้เหนียว ไม่เคยคิดทำบุญสร้างกุศล นำสมบัติ ไปฝังไว้ที่ท่าน้ำหน้าบ้าน ครั้นตายลงจึงไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติของตน ได้รับความทุกขเวทนาจึงไปเข้าฝัน ภรรยาให้มาขุดสมบัติ ไปทำบุญกุศล ภรรยาจึงจัดให้มีการทอดกฐินขึ้น จระเข้เศรษฐีนั้นก็บังเกิดความยินดี ว่ายน้ำตามขบวนเรือแห่องค์กฐินไป แต่ยังไม่ทันถึงวัดก็หมดแรง ไปต่อไม่ไหว จึงบอกภรรยาให้วาดรูปจระเข้ ใส่ในธงไปแทน


           "คติความเชื่อเรื่องนี้ ถือว่า ตรงกับเรื่องบาปบุญทางพุทธศาสนา เตือนสติให้คนรู้จักเสียสละ ทำบุญบ้าง เมื่อ ตายแล้ว หากยังหวงสมบัติอยู่ ก็จะเกิดเป็นสัตว์ มาเฝ้าสมบัติ ตรงกับหลักธรรมที่ว่าตายด้วยความโลภ จะเกิดเป็นเปรต ตายด้วยความโกรธจะตกนรก ตายด้วยความหวง จะเกิดเป็นสัตว์เดรัชฉาน


           เหตุผลความเชื่อ เรื่องธงจระเข้เป็นของดี หรือเป็นเครื่องรางทางค้าขาย  ก็มีอิทธิพลความเชื่อว่า...

           การทอดกฐินเป็นของบริสุทธิ์  พระหรือวัดจะไปขอให้ใครมาทอดไม่ได้ ต้องมาเองด้วยความศรัทธาและบริสุทธิ์และเวลามาก็มากันไม่ใช้น้อยๆ เรือนร้อย เรือนพันคน อีกทั้งยังได้เงินเข้าวัดเป็นจำนวนแสนจำนวนล้าน 


           หลายคนจึงเชื่อว่า ธงจระเข้ จะดึงดูดคนเข้าร้าน ทำมาค้าขายแบบซื้อง่าย ขายคล่อง มากันทั่วทุกทิศและจระเข้ในธง ก็หมายถึงเศรษฐีที่มีความร่ำรวย จนขนาดต้องเอาทรัพย์สมบัติไปฝังไว้เลยทีเดียวจะเรียกว่า ธงเศรษฐีก็ได้ ในแง่คิดที่เป็นคติสอนใจ ก็คงประมาณว่า รวยแล้วอย่างเหนียว  เดี๋ยวจะไปเกิดเป็นจระเข้ ถ้าจะเป็นเศรษฐี ก็ให้เป็นเศรษฐีใจบุญ  รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นและส่วนรวมบ้างตามสมควร ธงจระเข้จึงเป็นมากกว่าเครื่องรางที่จะดลบัลดาลให้รวย  


Cr.เพจวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี  

Related Posts

งานทอดกฐิน...ทำไมต้องมีธงจระเข้..?
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.